Initiatieven

Samen de schouders eronder zetten!

De afgelopen jaren gebeurde er iets bijzonders in het Plan van Gool. Hoewel bewoners flink klaagden over zwerfvuil, gebrek aan contact en overlast van jongeren, besloten zij hier samen iets aan te doen. Diverse initiatieven om de wijk prettiger te maken ontstonden, zoals het naaiatelier De Ster van Het Breed, het wijkmagazine Breednieuws en het creatief atelier van Setenay. Maar ook is er een actieve bewonersvereniging, wekelijkse buurtmaaltijden, schoonmaakacties en nog veel meer. Door al deze activiteiten wordt de wijk schoner, veiliger, groener en gezelliger. Voor de toekomst van de wijk is het hard nodig dat deze mooie initiatieven blijven bestaan, maar ook dat nieuwe ideeën een kans krijgen!
Het Breedschap maakt dit mogelijk.

Op deze pagina ziet u welke initiatieven gesteund zijn door het Breedschap.

  • Sociaal
  • Educatief
  • Sociaal
  • Veilig
  • Sociaal