Zo werkt het

OVER HET BREEDSCHAP

Het Breedschap is een vereniging met leden. Iedere bewoner uit het Plan van Gool kan gratis lid worden van de vereniging. De leden kiezen twee Huizen van Afgevaardigden:

1. DE BREEDRAAD

2. HET BURGERPANEL

De Breedraad zorgt voor het werven van inkomsten voor de wijk.
Het Burgerpanel beoordeelt de aanvragen en bepaalt zo welke bewoners steun van het Breedschap krijgen.

MISSIE

Het Breedschap zorgt voor een verbetering van de (ontwikkel)kansen van bewoners, de (natuurlijke) leefomgeving en economische situatie van het Plan van Gool. Dit gebeurt door het werven van geld, spullen en mankracht voor de wijk en de uitgave ervan aan initiatieven uit de wijk. Het Breedschap doet dit voor, door en met bewoners en handelt op een open, eerlijke, betrokken, democratische en transparante wijze. Daarnaast luistert het Breedschap naar de wensen, vragen en behoeften uit de wijk.

  1. Bewoners die wonen in het Plan van Gool worden gratis lid van het Breedschap.
  2. De leden komen twee keer per jaar samen tijdens een wijkbijeenkomst. Zij praten over de organisatie en kiezen de bewoners voor het Burgerpanel en de Breedraad.
  3. De Breedraad maakt een jaarplan voor het Breedschap en stuurt ZZP’ers en vrijwilligers aan in het werven van inkomsten voor het Breedschap.
  4. De ZZP’ers en vrijwilligers werven inkomsten voor het Breedschap via sponsoring, donaties, fondsen en collectieve inkoop van energie.
  1. De inkomsten worden op de rekening van het Breedschap gestort. Het Burgerpanel bepaalt over het uitgeven ervan.
  2. Bewoners met een idee voor de wijk doen bij het Burgerpanel een aanvraag.
  3. De Breedraad adviseert het Burgerpanel over de financiële kant van de aanvragen.
  4. Het Burgerpanel beoordeelt de aanvragen. Dit gebeurt op basis van vaste punten, het advies van de Breedraad en de kennis van het Burgerpanel over wat er speelt in de wijk. Na goedkeuring van de aanvraag kan de bewoner aan de slag!

cirkel[1]

DE BREEDRAAD

 

Welke bewoners zitten er in de Breedraad?

Wat doet de Breedraad?

De Breedraad bestaat uit vier bewoners uit het Plan van Gool. Een bewoner neemt voor twee jaar plaats in de Breedraad.

De hoofdtaak van de Breedraad is het werven van inkomsten voor de wijk: geld, spullen en mankracht. Dit doet de Breedraad niet zelf, maar zij werkt hiervoor samen met vrijwilligers en ZZP’ers.

Daarnaast is de Breedraad het gezicht naar buiten toe. Zij onderhoudt het contact met sponsoren, donateurs en fondsen, maar ook met de bewoners uit de wijk. Ieder half jaar organiseert de Breedraad een wijkbijeenkomst, waar alle leden welkom zijn. Tijdens de wijkbijeenkomst bespreekt de Breedraad het jaarplan en kiezen de leden het Burgerpanel en de Breedraad.

De Breedraad werkt samen met een aantal vrijwilligers uit de wijk. Op dit moment zijn dat Mohamed Honnit en Arthur Karapetjan.

> Neem contact op met de Breedraad

driehoek1

HET BURGERPANEL

 

Welke bewoners zitten er in het Burgerpanel?

Wat doet het Burgerpanel?

Het Burgerpanel bestaat uit vier bewoners uit het Plan van Gool. Een bewoner neemt voor twee jaar plaats in het Burgerpanel.

De hoofdtaak van het Burgerpanel is het beoordelen van aanvragen. Daarnaast praat het Burgerpanel veel met mensen uit de wijk, zodat zij op de hoogte is van wat er leeft onder bewoners.

Ook zorgt het Burgerpanel er samen met de initiatiefnemers voor dat goed zichtbaar is wat het resultaat van initiatieven is voor de wijk. Dit doet het Burgerpanel door het schrijven van stukjes in het Breednieuws, het delen van korte video’s op Facebook en plaatsen van nieuwsberichten op de website van het Breedschap.

> Neem contact op met het Burgerpanel